aqotec

Vizualizace vaší topné sítě

Jako nástroj vizualizace topných sítí jsme pro naše zákazníky vyvinuli produkt, který se skládá z několika modulů. Měli jsme přitom neustále na paměti dodržení bezpečnostních standardů. Kromě široké nabídky funkcí věnujeme podstatnou pozornost uživatelské přívětivosti. Naše vizualizace je proto rozdělena do následujících modulů: e-Central, Viewer, Informer, James, Evaluator, e-View, Smart, Caloris. Jako serverové řešení nabízíme zákazníkům v zásadě tři alternativy: BASIC, PRO a SERVER

Vizualizační software aqo360°

Program shromažďování a vizualizace dat se používá k zobrazení všech hodnot zaznamenaných systémem dálkového tepla. Všechna připojená regulační zařízení předávacích stanic se zobrazují v rozhraní MS Windows ve vlastních oknech a tabulkách. V zásadě má zákazník možnost upravit celkové zobrazení systému podle svých představ. Vizualizace systému a integrovaná celková regulace začíná výrobou energie ve výtopně. Cílené a optimální využití energetických zdrojů, distribuce tepelné energie do sítě, regulace domovních předávacích stanic, regulační okruhy na sekundární straně, monitorování úniku až po vyúčtování spotřeby. Všechny procesy lze transparentně dokumentovat. Provozní údaje jednotlivých částí systému se průběžně protokolují, a poté jsou k dispozici pro vyhodnocení.

MODULY

e-Central

e-Central

V modulu e-central se přidávají noví zákazníci a spravují se kmenová data. Komunikace a protokolování se generují automaticky.

Viewer

V modulu Viewer se zobrazují systémy a odběratelé se všemi živými daty. Prostřednictvím tohoto rozhraní lze měnit nastavení všech parametrů systému. Uživatelské rozhraní se automaticky přizpůsobuje na základě konfigurace regulace.

Viewer
Visualisierung-Statistik

Informer

Po výběru časového rozsahu a požadovaných hodnot zobrazení v legendě se hodnoty zobrazí formou grafu nebo sloupcového diagramu.

James

Modul James – virtuální obsluha vytápění – přebírá denní kontroly systémů. Pokud se vyskytnou odchylky, James na ně okamžitě upozorní. Kromě toho může James automaticky generovat zprávy specifické pro zákazníka, a také hlášení v nastavitelných intervalech.

Visualisierung-Statistik
Evaluator

Evaluator

Pomocí modulu Evaluator je možné zasílat zprávy automaticky e-mailem v předem definovaných časových intervalech. Také lze spravovat a generovat nouzová hlášení. Nouzová hlášení se zasílají prostřednictvím externího poskytovatele jako e-mail nebo SMS.

e-view

Modul e-view je rozšiřující nástroj pro vizualizační software a používá se mimo jiné k optimalizaci provozních procesů v síti.

e-View
Visualisierung-Smart

SMART

Rozšiřující modul Smart se už stal nepostradatelným. S tímto modulem lze vizualizaci vyvolat také prostřednictvím mobilních zařízení (smartphone, tablet).

FUNKCE

Visualisierung

Konzola pro správu

S inovativní konzolou pro správu lze v síti konfigurovat a spouštět procesy vyšší úrovně na základě událostí nebo času. Lze použít různé procesy správy, které najednou ovlivní chování jednotlivých odběratelů nebo celých skupin odběratelů při nárůstu a poklesu odběru.

  • Omezení výkonu
  • Pokles zátěže
  • Správa kotlů
  • Správa vyrovnávacích zásobníků

x-Archiv

Modul x-Archiv zobrazuje historické parametry každého jednotlivého regulátoru v topné síti formou grafické vizualizace. Umožňuje proti sobě postavit a porovnat aktuální hodnoty a historické hodnoty.

Visualisierung-Statistik