aqotec

Plánování a projektování tepláren

Jako poskytovatel kompletních řešení pro teplárny, systémy biomasy a využití odpadního tepla nabízí aqotec kompletní zákaznickou podporu od návrhu projektu až po podporu při uvádění do provozu.

  • Předběžné plánování
  • Základní plánování
  • Předložení projektu a zpracování dotací
  • Veřejná soutěž a asistence při zadávání zakázek
  • Stavební dozor
  • Pomoc při uvádění do provozu

Předběžné plánování

Tvorba konceptu
Zjištění odběratelské struktury, kontrola místa pro zřízení výtopny, hrubé vymezení trasy dálkového tepla, předběžné dimenzování topné sítě a předávacích stanic tepla, simulace roční křivky, návrh základního zatížení.

Analýza ekonomické efektivity
Odhad investičních nákladů na základní komponenty, kotelna (kotelní technika, potrubí, elektrická a regulační technika, stavební náklady), topná síť (výstavba potrubí, předávací stanice tepla), stanovení provozních nákladů, zjištění dotačního programu dotačních podmínek, návrh nebo stanovení modelu ceny tepla nebo nutné ceny tepla, stanovení výnosnosti projektu a příprava analýzy citlivosti.

Prezentace výsledků projektu
Prezentace výsledků (např. v obecné rovině nebo veřejně, maximálně efektivní informační akce)

Základní plánování

Výtopna
Koncept energetické a procesní technologie, návrh dodávky paliva a čištění spalin, tvorba dispozičních plánů, plánování hydrauliky (vytvoření hydraulického schématu, dimenzování a návrh všech komponent, 3D plán potrubí), koncepce likvidace (popel, odpadní voda) a tvorba harmonogramů.

Topná síť
Stanovení trasy dálkového tepla, dimenzování potrubí s ohledem na budoucí fáze výstavby, návrh předávacích stanic tepla, návrh síťových čerpadel, stanovení tepelných ztrát a simulace různých zatěžovacích stavů.

Průzkum zákaznických systémů
Evidence stávajících topných systémů, kontrola vhodnosti pro zásobování dálkovým teplem, vypracování návrhů optimalizace (snížení teplot zpětného okruhu, odstranění případných hydraulických problémů).

Předložení projektu a zpracování dotací

Předložení projektu
Koordinace všech schvalovacích postupů požadovaných pro realizaci projektu, koordinace postupu s jednotlivými partnery, nabídková konference, stavební konzultační den, příprava podkladů (plány, technický popis atd.), specifikace znaleckých služeb, začlenění povolovacích rozhodnutí do realizačního plánu.

Zpracování dotací
Zohlednění pokynů příslušných dotačních orgánů (KPC, TFZ, KFW atd.), předběžné pohovory s příslušnými dotačními orgány, podrobné zpracování potřebných dokumentů (např. všechny plánovací výkony podle QM pro teplárny), začlenění dotačních kritérií do plánování systému.

Veřejná soutěž a asistence při zadávání zakázek

Kompletní proces veřejné soutěže
Vypracování podkladů pro veřejnou soutěž, přezkoumání nabídek, srovnání uchazečů, průzkumná jednání, vypracování smluvních základů.

Vypracování podkladů pro veřejnou soutěž
Výtopna, kotelní technika, dodávky paliva, likvidace popela, čištění spalin a kondenzace spalin, hydraulika kotelny, elektrotechnické vybavení a kabeláž, regulace kotelny, síť dálkového tepla, stavba potrubí, inženýrské stavby, předávací stanice dálkového tepla.

Stavební dozor

Stavební dozor
Technický management stavby, organizace stavebních schůzek, tvorba harmonogramu a sledování termínů, vyjasnění detailů technické realizace, kontrola realizačních prací, identifikace vad, kontrola faktur.

Pomoc při uvádění do provozu

Pomoc při uvádění do provozu
Akceptace jednotlivých prací, kontrola bezpečnostních zařízení, dohled nad prvním uvedením do provozu, podpora během zkušebního provozu, organizace záznamů o výkonu, příprava přejímacích protokolů, návrhy dalších optimalizačních opatření.