aqotec

Rozvoj a zeefektivnění společnosti Aqotec s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020118

Projekt: Inovace ve společnosti Aqotec s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020118

Název programu:

Inovace – Inovační projekt – Výzva VII.

Datum zahájení/ukončení projektu:

15.1. 2020 – 31. 03. 2022

Celkové způsobilé náklady:

26 282 552,00 Kč (z toho dotace je 35%)

Popis projektu:

  • Produktová inovace
  • Hydraulické šroubení s pojistným kroužkem
  • Procesní inovace
  • Proces výroby konstrukční koncepce hydraulického šroubení

 

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006457

Rozvoj a zeefektivnění společnosti Aqotec s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006457

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Datum zahájení/ukončení projektu:

  1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Celkové způsobilé náklady:

8 167 500,00 Kč (z toho dotace je 35%)

Popis projektu:

Předmětem projektu je nákup nových technologií určených pro obrábění obrobků, vstupních komponent pro další vlastní výrobu. Konkrétně se jedná o přesný CNC soustruh s protivřetenem a „Y“ osou vč. instalace.

Díky pořízení daných přístrojů dojde k:

– zefektivnění naší výroby

– zkvalitnění a zrychlení výroby

– zkapacitnění výroby

– zjednodušení pracovního procesu

 

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost