aqotec

Úspěšné projekty Bürger-Energie-Niedereschach

Úspěšné projekty Bürger-Energie-Niedereschach

Družstvo „Bürger-Energie-Niedereschach“ z Bádenska-Württemberska vzniklo v roce 2009. Jako první byla naplánována trasa předizolovaného potrubí z bioplynové stanice do školy o délce přibližně 900 metrů. Zbytkové teplo z bioplynové stanice bylo zakoupeno a dodáno do sítě, kde pokrylo přibližně 80 % požadavků na tepelnou energii základní a průmyslové střední školy.

O rok později bylo sdružení Bürger-Energie-Niedereschach eG oficiálně zaregistrováno v rejstříku družstev a v současné době má přibližně 370 členů.

Po úspěšném prvním projektu bylo možné zahájit plánování pro CZT z výtopny na dřevní štěpku pro jádro obce Niedereschach. Do roku, od prvního kopnutí do země v roce 2013 byla v roce 2014 výtopna dokončena. První zážeh v kotli byl v říjnu 2014. Od té doby bylo v dané lokalitě položeno 16 kilometrů předizolovaného potrubí. Kromě dodávek tepla byly zrekonstruovány také silnice a kanalizační potrubí a lokalita byla vybavena prázdným potrubím pro kabeláž z optických vláken. Ve výši 10 milionů eur představovaly tyto projekty pro družstvo opravdu nemalé náklady.

Přidanou hodnotu se v regionu podařilo udržet, takže v roce 2017 bylo z obnovitelných zdrojů vyrobeno přibližně 11,5 milionu kWh energie, což odpovídá úspoře více než 1 milion litrů topného oleje. V roce 2017 byl systém rozšířen o 800kW kotel na dřevní štěpku a 90kW plynovou blokovou kotelnu pro interní a nouzové zásobování.

Aby provozovatel mohl systém monitorovat, byl zřízen dispečink aqo360. Celou síť tak lze snadno a přehledně monitorovat a optimalizovat.

Další informace o Bürger-Energie-Niedereschach naleznete na www.ben-eg.com